De kracht van teamleden en de kracht van Lean

Om als bedrijf te innoveren is er vaak meer nodig dan een paar goede ideeën om dingen beter te maken. Een van de meest belangrijke elementen om een goed idee erdoorheen te krijgen is draagvlak. Draagvlak creëren is echter zo makkelijk nog niet. Als je een keer een poging hebt gedaan om iets te veranderen binnen je bedrijf (hoe klein ook) dan heb je geheid te maken gehad met weerstand. In dit artikel hebben we het over weerstand bij veranderingen binnen een bedrijf of organisatie en hoe Lean je hier mee kan helpen.

Weerstand valt onder veranderingspsychologie. De mens verandert niet graag, evolutionair gezien is het belangrijk om stabiliteit te creëren. Waar dit vroeger simpelweg nog ging over het dagelijks binnenkrijgen van voldoende voedsel, gaat dat vandaag de dag over een stabiele vorm van inkomsten. Inkomsten die veelal uit werk komen. Werk uit inkomen biedt de mens stabiliteit. Het is daarom belangrijk dat werk goed gaat en vooral goed blijft gaan, als werk dreigt te veranderen dan wordt het deel in de hersenen geactiveerd die in survivalmodus treedt en zoekt naar stabiliteit. Processen en instincten veranderen is niet altijd gunstig, zeker niet als het belang van de verandering vooral gericht is op het belang van het management.

“Je gaat bij de eerste leeuw die je ziet niet twijfelen en proberen de leeuw te aaien om ervoor te zorgen dat hij misschien rustig wordt. Veel eerder zal je jouw natuurlijke instinct volgen en wegrennen “

Verandering van bedrijfsprocessen stelt nieuwe eisen aan teamleden en vraagt indirect om natuurlijke instincten te herzien. Dit kan als een bedreiging gezien worden. De eerste vraag die je stelt bij het starten van een verbetertraject moet zijn: is het team (en ben ik) er wel klaar voor? Is er voldoende stabiliteit en openheid in mijn team om openlijk te praten over het proces, de fouten, de potentiele verbeteringen zonder dat er angst heerst. Voelen teamleden dezelfde behoefte om te veranderen? Is er voldoende budget en zijn er voldoende middelen om de verandering te dragen (opleiding, materiaal).

Het is daarom belangrijk om goed om te gaan met signalen van weerstand.  Weerstand is geen negatieve benaming. Mensen die veel weerstand hebben voor verandering geven eigenlijk aan dat zij hun werk goed willen blijven doen en daarom niet zomaar mee willen gaan in “weer die verandering van hogere hand”.

Hoe helpt Lean bij het creëeren van draagvlak?

De methoden van Lean en Six Sigma gaan heel erg uit van participatie, proceseigenaren betrekken bij het probleem en samen tot verbeteringen komen. Dit remt de interne verwarring, angst, weerstand en frustratie met als resultaat: meer draagvlak doordat teamleden zelf meedenken en betrokken zijn bij de oplossing.

Het succes van een potentiële verbetering = De kwaliteit van de oplossing maal de acceptatie van de uitvoerende teamleden.

Een veelgebruikte Lean-evenement is een Kaizen event. Kaizen betekend letterlijk vertaald “verandering ten goede” en is een kort verbeterevenement (vaak niet langer dan een week) waar in een kort termijn een concreet probleem verbeterd wordt door gebruik te maken van de kennis en talenten van teamleden en stakeholders. De kracht van Kaizen zit hem vooral in de ingezette tools uit Lean en door de gecreëerde openheid om te kunnen praten over proces en verbeteringen. Keer op keer overtreffen teamleden mijn verwachtingen door met fantastische oplossingen te komen.

Een Kaizen evenement zorgt er dus voor dat de communicatie tussen management en teamleden soepel verloopt. Doordat teamleden zelf inbreng hebben in het werkproces worden teamleden en hun overwegingen echt gehoord. Met input door teamleden worden verbeteringen ingevoerd. Dit zorgt niet alleen voor meer werkgeluk en daarmee verhoogde productiviteit maar ook voor acceptatie van de zelfontwikkelde verandering. Het management is faciliterend en zorgt voor de juiste mensen middelen en mogelijkheden.

Weerstand is dus zo slecht nog niet, mits je er op de juiste manier gebruik van weet te maken in plaats van het te zien als een blokkade. Dit vergt wel een open instelling vanuit het management; zelf geen oplossingen aandragen maar starten zonder te weten wat het eindresultaat gaat zijn en vertrouwen hebben in hetgeen wat teamleden opleveren. Dat is waar ik managers toe uitdaag. De bovengenoemde tools die vanuit Lean worden aangedragen zijn hier krachtige instrumenten voor. Durf jij deze uitdaging aan te gaan?

 

 

 

 

Auteur:
Barry Mastenbroek

Menu