COBIT is een uitgebreid instrument voor de beheersing van uw IT. Eind 2018 is een verbeterde versie van dit raamwerk uitgebracht, COBIT® 2019. Een robuust en pragmatisch model, ook goed bruikbaar voor management en niet-IT-ers.

In de nieuwe versie is de complexiteit gereduceerd voor handzaam gebruik. Processen, activiteiten met capability /volwassenheid)-indicatie, RACI en controlemetriek/managementinformatie zijn bijeen geplaatst in één overzichtelijk handboek. Teneinde het framework proportioneel voor de organisatie in te zetten is een handleiding met ontwerpcriteria voor governance opgesteld, tezamen met een praktische spreadsheet. Voor zogenaamde focusgebieden, zoals informatiebeveiliging, risk management en agile/devops worden begin 2019 specifieke handboeken uitgebracht.

Resultaat

Na deze training heb je inzicht in de waarde en het gebruik van het COBIT raamwerk voor het beheersen van en compact rapporteren over de beheersing van de informatievoorziening.

Programma

In deze training wordt ingegaan op de toegenomen belangstelling voor en noodzaak van IT Governance  en om dit  in één oogopslag inzichtelijk te maken aan bestuur, RvC en toezichthouders. Tevens wordt ingegaan op het zelf ook de risico’s en verbetermogelijkheden kunnen identificeren!

Hoe staan we er voor met onze IT? Doen we juiste dingen? Doen we de dingen goed? Realiseren we de baten?

Om één en ander te verduidelijken en ervaring op te doen wordt in de training geoefend met het bepalen van procesmaturiteit en het opstellen van verbeteracties.

De training wordt op interactieve wijze verzorgd door een deskundige trainer met brede ervaring in de toepassingen van COBIT 2019 in verschillende sectoren

De training is van 9:00 tot 17:30. Er zit in het programma een ruime lunchpauze zodat er tijd is voor een korte wandeling of een andere vorm van ontspanning.

Kosten

Deze training kost € 495,- inclusief de materialen en gebruik van  de faciliteiten. Prijzen exclusief de BTW.

Voor wie?

CFO’ s, controllers en financieel professionals die betrokken zijn bij de beheersing van de IT in hun organisatie en de rapportage hierover aan stakeholders.

Locaties

De training wordt gegeven in Amsterdam, Groningen, Utrecht en Rotterdam

Deze trainingen kun je ook incompany volgen!

Wil je deze training voor je bedrijf of met je hele team volgen? Vraag direct alle mogelijkheden aan en profiteer van onze op maat gemaakte training.

Aankomende trainingen
Aankomende trainingen

De kracht van EDM Academy

  • Trainingen in kleine groepen tot 12 personen
  • Leren op basis van jouw werksituatie
  • Gecertificeerde trainers met praktijkervaring
  • Vervolgtraining met 20% korting
  • Locaties in Amsterdam, Groningen, Utrecht en Rotterdam

Advies nodig?

Bel ons vrijblijvend voor een persoonlijk advies welke training aansluit bij jouw behoefte.

Aankomende trainingen

Menu