Governance en Compliance Trainingen

Wij helpen je graag om te leren hoe je in de organisatie alle informatie over strategie in relatie tot beleid, risico’s en regelgeving dusdanig kan verbinden en visualiseren, dat de verbanden tussen business- en IT-gerelateerde doelen inzichtelijk worden.

Dit inzicht helpt een aanpak te hanteren die gericht is op bedrijfsresultaat én op IT-management en bestuur.

COBIT® 2019

COBIT is een uitgebreid instrument voor de beheersing van uw IT. Eind 2018 is een verbeterde versie van dit raamwerk uitgebracht, COBIT® 2019. Een robuust en pragmatisch model, ook goed bruikbaar voor management en niet-IT-ers.

  • 1 dag
  • € 495,-
  • Erkend certificaat
Menu