Je moet het zien om te snappen

GBV een eigenschap die blijkbaar lastig aan te leren is

GBV? Weer een nieuwe hype? Nee Gezond Boeren Verstand is geen hype maar iets wat maar weinig mensen blijken te hebben (of in ieder geval niet gebruiken). Gezond Boeren Verstand suggereert dat deze eigenschap alleen, of voornamelijk, bij boeren voorkomt. Ook dat is een misverstand. Wel is het zo dat boeren als kleine zelfstandigen voor veel verschillende vraagstukken komen te staan die ze bij voorkeur zelf oplossen. En als je naar die oplossingen kijkt zijn ze vaak verbazend eenvoudig. Goed verzonnen denk je dan bij jezelf. Als je dan iets beter naar die eenvoudige oplossing van het probleem kijkt blijkt deze de grondoorzaak weg te nemen. De boer heeft goed gekeken naar het ontstaan van het probleem. Het zijn effectieve oplossingen die meestal ook nog eens niet duur zijn.

Waarom begin ik hier over? Omdat ik nu al meerdere jaren actief ben met lean en er iedere keer weer achter kom dat lean eigenlijk veelal gewoon je boeren verstand gebruiken is. De grootste problemen blijken vaak de meest simpele oplossingen te kennen. Een bekend figuur zei eens:” je moet het zien om het te snappen”.

Dit betekent dus dat mensen die het gezond boeren verstand niet gebruiken – of niet bezitten, zich niet met lean bezig moeten gaan houden? Je begrijpt dat het niet zo scherp ligt als nu gesteld. Lean kent instrumenten die je helpen om te komen van het probleem naar de oorzaak. Door vanuit het probleem systematisch terug te redeneren/te zoeken naar mogelijke oorzaken kom je vaak al tot goede inzichten. Als je leert denken in processen (opeenvolgende stappen) zie je dat een probleem vaak een oorzaak heeft die veel verder voor in het proces ligt.

Heb ik voorbeelden van simpele oplossingen?

In een ziekenhuis bleek dat er erg vaak mensen niet nuchter waren voor hun operatie. Dan kan de operatie niet doorgaan en wordt kostbare Ok tijd verspild. Door na te gaan (meten) wat de oorzaken van het niet nuchter zijn waren, kwamen we er achter dat het vaak kwam doordat mensen melk in de koffie hadden gebruikt. Vervolgens werd in het proces gezocht naar het ontstaan van die “fout”. Het bleek dat bij de pre operatieve screening een poster hing waarop de regels voor het nuchterbeleid staan. Op het plaatje staat koffie met melk afgebeeld. Deze zelfde fout stond ook op de website. Slechts het aanpassen van de poster en de website zorgden er voor dat het aantal afgelaste OK enorm daalde.

MBO scholen worden bekostigd op basis van leerlingen aantallen. Om aan te tonen dat de gemelde leerlingen onderwijs ontvangen hebben moet per leerling een dossier aangelegd worden. Daarin zijn opgenomen: een getekende onderwijsovereenkomst; een getekende praktijkovereenkomst en een kopie identificatie. Bij een MBO school bleken er erg veel fouten in het archief met bekostigingsdocumenten te zitten. Bij de opstart van het schooljaar werden deze documenten met grote zorg ingezameld, hoe konden ze dan weg zijn? Op basis van metingen! bleek dat er gedurende het schooljaar veel leerlingen van richting – of niveau veranderden. Deze wijzigingen moesten leiden tot nieuwe documenten die opnieuw getekend moesten worden door betrokken partijen. In de praktijk bleek dat dit niet/onvolledig gedaan werd. Dat was de oorzaak van de vele “fouten” in de bekostigingsdossiers.

Twee voorbeelden die duidelijk maken dat het proces een belangrijk uitgangspunt is en dat metingen ondersteunend zijn in het zoeken naar oorzaken van problemen. En het gezond boeren verstand? Met enige training leer je al gauw de relatie tussen gevolg en oorzaak te zien. Lean behelst veel meer dan tools en technieken. Lean is een filosofie waarin de mens/medewerker centraal staat. Wil je ook meer kennis en grondig inzicht in de principes van Lean om bijvoorbeeld klantentevredenheid te verhogen? Kijk voor ons aanbod praktijkgerichte trainingen op de site.

Heb je andere vragen over onze trainingen, werkwijze of wil je advies? Neem contact op met EDM Academy.

Auteur:
Bernard van der Vinne

Menu